HR-voucher culturele en creatieve sector

De HR-voucher kun je inzetten om het personeels- en organisatiebeleid bij de culturele en creatieve organisatie waar jij werkt (verder) te professionaliseren. Bijvoorbeeld als je een visie wilt ontwikkelen op een toekomstbestendige organisatie of de Fair Practice Code verder wilt vormgeven.

Inspiratie

Ter  Inspiratie hebben we verschillende voorbeelden verzameld van eerder gehonoreerde aanvragen. Op het Platform voor HR en arbeidsvoorwaarden in de culturele en creatieve sector vind je nieuws en achtergrondinformatie over belangrijke HR-thema’s in de culturele sector. De website over Fair Practice, en de publicatie ‘Navigeren met de Fair Practice Code’, geven waardevolle handvatten voor het bouwen van een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepssector in de culturele en creatieve sector.

Veelgestelde vragen

Copyright 2020