HR- voucher culturele en creatieve sector

Helaas is het niet meer mogelijk de HR-voucher aan te vragen. De deadline hiervoor was 6 juni 2021. 

HR- voucher culturele en creatieve sector

Kan jouw organisatie wel een steuntje in de rug gebruiken bij het personeelsbeleid? En zou je wel advies hierover willen van een HR-adviseur? Dat is nu mogelijk met de speciale HR-voucher voor de culturele en creatieve sector! Met deze voucher kun je tot € 6.000 (incl. btw) advies inwinnen bij een HR-adviseur van jouw keuze. Zo kun je direct aan de slag met het personeelsbeleid van jouw organisatie of gezelschap.

Waarvoor kun je de HR-Voucher inzetten

De HR-voucher kun je inzetten om meer of extra expertise in te winnen voor het personeelsbeleid van jouw instelling of gezelschap. Je kunt de voucher bijvoorbeeld aanvragen voor:

 • Advies over verschillende contractvormen
 • Het ontwikkelen van opleidingsbeleid voor je medewerkers
 • Advies over de optimale inzet van vrijwilligers
 • Algemene scan van je personeelsbeleid en mogelijke verbeteringen
 • Advies over het op de juiste manier toepassen van voorbeeld-cao’s
 • Begeleiding bij de verdere verankering van het diversiteitsbeleid in je organisatie
 • Advies en ondersteuning bij vragen over passende pensioenregelingen

Voor wie

Instellingen, organisaties en gezelschappen die subsidie ontvangen of hebben ontvangen van de rijkscultuurfondsen op grond van de volgende regelingen komen in aanmerking voor de HR-voucher:

 • Deelregeling meerjarige productiesubsidies Fonds Podiumkunsten 2021-2024
 • Regeling meerjarige subsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024
 • Deelregeling Meerjarenprogramma’s Presentatie- en Erfgoedinstellingen 2017 (tot heden)
 • Deelregeling Kunstpodia
 • Regeling tweejarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021 – 2024
 • Regeling vierjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021 – 2024
 • Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021-2024
 • Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma Creatieve Industrie 2021-2022
 • Categorie meerjarige activiteitensubsidie filmfestival onder Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film per 1 november 2019

Bekijk de gehele regeling.

Als zzp-er of individuele maker bij een creatieve en culturele organisatie kun je de HR-voucher niet aanvragen. De voucher is bedoeld om de HR-expertise op organisatieniveau te vergroten. Voor ondersteuning bij de permanente professionele ontwikkeling van individuele werkenden in de culturele en creatieve sector heeft Platform ACCT Werktuig PPO gelanceerd. Tevens werkt Platform ACCT aan een digitale kennisbank voor HR- en arbeidsvraagstukken: digiPACCT

Zo vraag je de HR-voucher aan

Stap 1

Formuleer zo concreet mogelijk een antwoord op de volgende vragen:

 • Op welke vraag biedt een HR-advies binnen jouw organisatie een oplossing?
 • Wat wil je met dit HR-advies binnen jouw organisatie bereiken?
 • Hoe pak je dit aan? Welke activiteiten onderscheid je?
 • Wat is het tijdspad?
 • En wat is het gewenste resultaat?

Ga ook alvast op zoek naar een HR-adviseur die jou kan helpen met je aanvraag en vraag wat de kosten zijn voor het HR-advies.

Stap 2

Ga naar het aanvraagformulier. Vul de antwoorden in die je bij stap 1 hebt bedacht en ook het bedrag dat je wilt aanvragen. We vragen je ook om een link naar de LinkedIn-pagina van de HR-adviseur die jij hebt uitgezocht in te vullen. Als de HR-adviseur geen LinkedIn-account heeft, geef dan in het kort de relevante werkervaring van de HR-adviseur aan.

Stap 3

Is je aanvraag goedgekeurd? Ga dan aan de slag. Heb je tussentijds vragen? Twijfel niet en stel ze vooral via hrvouchercultuur@caop.nl of (070) 376 57 72. Houd ons (het CAOP) ook op de hoogte van eventuele wijzigingen in de uitvoering van je HR-advies en plan. Zorg er in ieder geval voor dat je aanvraag uiterlijk 6 juni is ingediend.

Copyright 2020