Een inclusiever personeelsbestand dankzij HR-advies

De culturele sector is er voor iedereen. Daarom is het belangrijk dat de sector een goede afspiegeling is van de maatschappij. Dat vraagt om aandacht voor diversiteit en inclusie. Maar hoe trek je divers talent aan? ‘Als wij een vacature uitzetten dan is negen op de tien kandidaten wit, vrouw en hoogopgeleid’, vertelt Rieke Righolt, Development & Partnerships bij Design Museum Den Bosch. Om dit patroon te doorbreken, vroeg het museum de HR-voucher voor de culturele en creatieve sector aan. Met deze voucher kunnen zij tot €6.000,- advies inwinnen bij een HR-adviseur. Wat hoopt het Design Museum Den Bosch hiermee te bereiken en hoe pakken ze het aan?

Rieke Righolt

Door de bezuinigingen in de culturele sector de afgelopen jaren hebben veel musea geen HR-afdeling. Er is dus ook geen specifieke aandacht voor het personeelsbeleid en de doelstellingen die daarbij horen. Omdat er simpelweg geen budget voor is. ‘De HR-voucher kan echt een boost geven op dat vlak’, zegt Rieke. ‘Dat vind ik er zo goed aan. We zien het als een mooie stok achter de deur om flinke stappen te zetten op het gebied van een divers en inclusief personeelsbestand. Die plannen waren er al wel, maar krijgen dankzij de voucher een enorme impuls.’

Out-of-the-box werven

Met de HR-voucher wil het Design Museum Den Bosch advies inwinnen over hoe zij meer diversiteit kunnen brengen in hun HR-beleid. ‘We merken dat het lastig is om een diverse groep kandidaten te bereiken als we onze vacatures uitzetten via onze geijkte kanalen. Daar hebben we echt HR-advies in nodig. Welke kanalen kunnen we het best gebruiken om een breder bestand van mensen aan te boren? Hoe kunnen we out-of-the-box denken en op een andere manier mensen werven? Met het adviestraject hopen we handvatten aangereikt te krijgen, zodat we er op de lange termijn zelf mee aan de slag kunnen.’

Meerstemmigheid

Design is over het algemeen heel toegankelijk, vertelt Rieke. ‘Je kunt er een grote groep mensen mee bereiken. Tegelijkertijd vraagt dat wel van ons als museum dat we nadenken over wie er in het team moet zitten om die verschillende doelgroepen aan te spreken. Op dit moment is dat een redelijk homogene groep mensen. Maar om een onderscheidende programmering te maken, moet je vanuit verschillende invalshoeken naar de inhoud van het programma kunnen kijken. Daarom willen we graag meer diversiteit in het team brengen en een inclusief personeelsbestand opbouwen. Meerstemmigheid: dat willen we bereiken met de HR-voucher.’

HR-voucher culturele en creatieve sector

Kan jouw organisatie ook een steuntje in de rug gebruiken bij het personeelsbeleid? En zou je advies hierover willen van een HR-adviseur? Vraag de HR-voucher voor de culturele en creatieve sector aan en ga direct aan de slag met het personeelsbeleid!

Copyright 2020