Professioneel en slagvaardig door HR-adviestraject

Veel stichtingen in de culturele sector bestaan dankzij subsidies. Omdat alle tijd, geld en aandacht vaak naar projecten gaat, verdwijnt het HR-beleid wat naar de achtergrond. Culturele stichtingen kunnen dus wel een steuntje in de rug gebruiken bij het personeelsbeleid. Maar waar begin je? ‘Daarom is de HR-voucher een geweldig initiatief!’, zegt Peggy Alderse Baas, zakelijk leider bij Stichting Samenleving & Kunst Amsterdam. Met de voucher voor de culturele en creatieve sector kan de stichting tot €6.000,- advies inwinnen bij een HR-adviseur.

Peggy Alderse Baas

Sinds de oprichting zeven jaar geleden, heeft de stichting een snelle groei doorgemaakt en is het personeelsbestand flink uitgebreid. De stichting werkt daarnaast veel met vrijwilligers en wil haar vrijwilligersbeleid verder ontwikkelen, vertelt Peggy. ‘De focus lag de afgelopen jaren op kwaliteit, verdieping van de projecten en uitbreiding. Om de volgende stap te kunnen zetten, willen we een professionaliseringsslag maken. Hoog tijd om een weldoordacht plan te maken en de taken goed te verdelen. Maar hoe pak je dat aan? Hoe creëren we een werkomgeving waarin het personeel optimaal en duurzaam kan functioneren? De hulp van een HR-adviseur komt voor ons dus echt als geroepen.’

Zelfinzicht

Op dit moment zijn de gesprekken met de HR-adviseur in volle gang en is er al een prachtig plan gemaakt, vertelt Peggy. ‘De nadruk ligt op ontwikkeling, kracht en focus. Met als doel: zelfinzicht krijgen. De HR-adviseur helpt ons om beter te begrijpen wie we als stichting zijn, waar we voor staan en waar we naartoe willen. Zodat we op individueel en teamniveau sterker en doelgerichter kunnen werken. Door de gesprekken met de HR-adviseur hopen we dat iedereen zijn of haar talenten en kwaliteiten beter kan herkennen, zodat iedere werknemer een rol krijgt toebedeeld die bij hem of haar past. Tegelijkertijd werkt dat ook op teamniveau door want door de taakverdeling beter af te bakenen, kunnen we onze doelen beter formuleren.’

Professionaliseringsslag

Kleine culturele instellingen hebben meestal hun handen vol aan de dagelijkse gang van zaken. HR-beleid schiet er dan vaak bij in. Maar wat de coronacrisis heeft laten zien, zegt Peggy, ‘is dat de culturele sector steviger moet worden. We moeten sterker uit de crisis komen. En dan heb je een professioneel team nodig dat stevig in zijn schoenen staat. Deze tijd laat zien hoe belangrijk het is om slagvaardig te zijn. En dat gaan we bereiken met de HR-voucher.’

HR-voucher culturele en creatieve sector

Kan jouw organisatie ook een steuntje in de rug gebruiken bij het personeelsbeleid? En zou je advies hierover willen van een HR-adviseur? Vraag de HR-voucher voor de culturele en creatieve sector aan en ga direct aan de slag met het personeelsbeleid!

Copyright 2020