Over ons

Het Letterenfonds is penvoerder. Het ministerie van OCW bekostigt de HR-voucher. CAOP ondersteunt in de uitvoering. Voor vragen over de HR-voucher kun je bij het CAOP terecht via (070) 376 57 72. Of hrvouchercultuur@caop.nl.

Copyright 2020